Mantolama Nasıl Yapılır?

Mantolama işleminin belirli adımları bulunmaktadır. Bu adımların her biri kendi içerisinde uzmanlık gerektirdiğinden, mantolama uygulamasının baştan sona sadece bu alanda uzmanlık sahibi kişilere yaptırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapılan mantolama işlemi uzun ömürlü olmayacak ve kısa zaman içerisinde çeşitli sorunlar çıkarmaya başlayacaktır. Bu durumda, hem maddi zarar hem de konfor problemleri; ayn zaman da vakit kaybı anlamına gelmektedir.

Mantolama yapılmaya başlamadan evvel, öncelikle gerekli mantolama malzemeleri kullanıma hazır hale getirilmelidir. Bunlar arasında yukarıda özellikleri verilen ısı yalıtım levhaları (yapı türü, özellikleri ve inşa edilen ortamın iklim şartlarına göre seçilmiş olmalıdır), yapıştırma harcı, kaplama sıvası, damlalık, dış cephe boyası, köşe profili vb sayılabilir.

Mantolama işleminin ilk ve en gerekli adımlarından biri mantolama yapılacak yüzeyin hazırlanmasıdır. İlgili yüzey her türlü toz, kir ve nemden arındırılmalı ve yüzey bozuklukları giderilmelidir. Bunun için özel fırçalar kullanılabilir. Bunun yanında, varsa yüzeydeki çatlaklar da mantolamadan önce onarılmalıdır.

Mantolama levhaları yapıştırma harçları ile yüzeye yapıştırılmadan evvel, subasman profili içerisine doğrı bir şekilde yerleştirilmelidir. Sonrasında yapıştırma işlemi gerçekleştirilmeli ve levhalar harcın kurumasından sonra dübeller ile sağlamlaştırılmalıdır. Bunun sebebi, rüzgarlı ve yağmurlu havalarda mantolama levhalarının yerinden oynamasının önüne geçilmesidir. Bu noktada, mantolama levhalarının her metrekaresine altı adet dübel kullanılması önerilmektedir.

Mantolama levhaları bu şekilde yerleştirildikten sonra köşe profili uygulamasına geçilebilir. Köşe profilleri adından da anlaşılacağı üzere bina yüzeyindeki köşelere, mantolama sistemindeki olası ayrılmalar ve bozulmaların önüne geçmek amacıyla yerleştirilmektedir. Bunun yanında, damlalık ve dilatasyonlar da köşe profilinden sonra ilgili yerlere monte edilmelidir.

Dış cephe kaplaması ve boya uygulaması yapılmadan evvel, mantolama levhalarının üzerine sıva işlemi uygulanmalıdır. Sıva işlemi sırasında öncelikle birinci kat sıva yapılır. Donatı filesi bu sıva tabakasının içine yerleştirildikten sonra ikinci ve gerekirse üçüncü kat sıva işlemi uygulanır. Donatı filesinin amacı yüzeyde oluşabilecek çatlakların ve yüzeyden parça ayrılmalarının önüne geçmektir.

Mantolama işleminin son adımı olan dekoratif boya işlemi için sıvanın tamamen uygulanması beklenmelidir. Bu adım yapıya estetik bir görünümm kazandırılması açısından çok önemli olduğundan, çok dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Bu adımda kullanılan boya türünün de yine yapıya ve bölgesel hava şartlarına uygun olarak seçilmesinde fayda vardır. Bunun için, akrilik esaslı dış boya uygulaması yapılması tavsiye edilmektedir.

Bu adım da doğru bir şekilde gerçekleştirildikten sonra mantolama uygulaması tamamlanmış olmaktadır. Bundan sonra istenirse yapının dış yüzeyinde birtakım estetik uygulamalar da yapılabilmektedir. Böylelikle, dışarıdan daha hoş ve zarif bir yapı görünümü elde edilebildiği gibi bu tür uygulamalar yapınızın değerini de artıracaktır.